Ovaj dramatičan roman o revoluciji, govori o buđenju svesti među radnicima i

ideološkoj borbi protiv kapitalizma.

Pelagija Nilovna je glavni lik romana, majka Vlasova, revolucionara, koja se iz 

prevelike ljubavi prema sinu priključuje borbi i preuzima na sebe velike žrtve,

koje slamaju  i snažnije od nje. 

Lik majke u ovom delu je univerzalan i pokazuje da nema granica do kojih majka može ići

zbog ljubavi prema sinu.

Ovaj roman ne govori samo o revoluciji koja pokušava da podigne radnički narod,

već prerasta u priču o majčinom srcu.

Aleksej Maksimovič Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki bio je sovjetski pisac,

osnivač književnog metoda socijalističkog realizma i politički aktivista.

Rođen je u Nižnjem Novgorodu a umro je u Moskvi.

U 19. godini pokušao je samoubistvo. Agitovao je protiv carizma,

branio interese siromašnih. Godine 1905. piše proglase protiv vojske,

policije, cara i biva zatvoren, a oslobođen je na protest intelektualaca

mnogih zemalja, uključujući i Radoja Domanovića.

Poručite knjigu: http://www.otvorenaknjiga.rs/maksim-gorki/179-mati