Izdavačka kuća Otvorena knjiga, obavezuje se da neće koristiti lične podatke, ime, prezime, adresa, e-adresa, svojih registrovanih korisnika.

Otvorena knjiga se obavezuje da lične podatke svojih korisnika koristi isključivo u svrhu dostave poručene robe.

Podaci koji se automatski zabeleže pristupom na našu sajt adresu, a nisu lični podaci, (vrste pretraživača, broj poseta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.). Otvorena knjiga ima pravo da koristiti samo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Otvorena knjiga se obavezuje da će strogo čuvati lične podatke registrovanih korisnika, da ih neće razotkrivati niti dostavljati trećem licu.

Svi podaci dostupni su isključivo onima kojima su ti podaci neophodni radi obavljanja provere i isporuke poručene robe.

Kupac je duzan da svaku promenu svojih ličnih podataka promeni i u našem registru podataka, kako ne bi došlo do greške prilikom isporuke robe.

Sve gore navedeno o zaštiti ličnih podataka odnosi se isključivo na on-line prodavnicu Otvorena knjiga.