Pisci

 Vujadin Vranić

Vujadin Vranić je rođen 1956. godine u Raškoj oblasti, u selu Čedovu kod Sjenice, gde je završio osnovnu školu. U Beogradu je nastavio školovanje i završio grafičku školu. Radio je u štampariji i u jednoj medijskoj kući. Živi i radi u Beogradu.

prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke
prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke