Pisci

 Vladimir Ćorović

Vladimir Ćorović je rođen u Mostaru 27,oktobra 1885.godine.Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Mostaru. Godine 1904. Vladimir Ćorović se upisao na Bečki univerzitet, gde je studirao slovensku filologiju, arheologiju i istoriju. 1919. godine izabran je za vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu.1921. postao je redovni profesor na Filozofskom fakultetu, za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije izabran je 1922, a za redovnog 1934. godine. Više godina bio je i rektor Beogradskog univerziteta. Posle napada Nemaca na Jugoslaviju, napustio je Beograd i krenuo u emigraciju zajedno sa više tadašnjih istaknutih jugoslovenskih političara, ali je avion kojim su putovali oboren 12. aprila 1941. godine iznad Grčke. U toj nesreći poginuo je Vladimir Ćorović.

prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke
prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke