Pisci

 Katarina Vukmanović

Katarina Vukmanović rođena je 1987. godine u Beogradu. Četiri petine filolog, jedna petina antropolog. Ova zbirka priča je njena prva knjiga.

prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke
prikazuje se 1 - 1 ad 1 stavke