Pisci

 Danijel P. Maniks

Danijel P. Manik s(1911-1997) rođen je u Pensilvaniji, SAD. Po završetku koledža pridružio se cirkuskoj trupi, nastupajući kao gutač mačeva, čitač misli, džeparoš i majstor u oslobađanju. Docnije je postao čuven novinar, a napisao je i dvadesetak knjiga. Među poslednjim naslovima objavio je Memories of a sword-Swallower (Sećanja gutača mačeva).

Nema proizvoda ovog proizvođača.